LOV COMPUTER INTERAKTION OM OS TOOLS KONTAKT

Lov Computer Interaktion

Lov Computer Interaktion

Vi rådgiver om "lov computer interaktion"

Design af regler til digitalisering

Rådgivning i design af
regler til digitalisering

Vi rådgiver om "lov computer interaktion"

Design af regler til digitalisering

Rådgivning i design af
regler til digitalisering

Vi rådgiver om "lov computer interaktion"

Design af regler til digitalisering

Rådgivning i design af
regler til digitalisering

Vi rådgiver om "lov computer interaktion"

Design af regler til digitalisering

Rådgivning i design af
regler til digitalisering

Vi rådgiver om "lov computer interaktion"

Design af regler til digitalisering

Rådgivning i design af
regler til digitalisering

Vi rådgiver om "lov computer interaktion"

Design af regler til digitalisering

Rådgivning i design af
regler til digitalisering

Vi rådgiver om "lov computer interaktion"

Design af regler til digitalisering

Rådgivning i design af
regler til digitalisering

Om Os

Lov Computer Interaktion

Smart Fra Start

Ambition om høj digitalisering? Så er god og stærk interaktion mellem jeres regler og computerens løsninger et krav. Det gode samspil mellem regler og digitalisering er i dag afgørende for at gøre forretninger såvel som politiske forslag smarte. Veldefinerede og klare regler gør det også nemmere at være medarbejder såvel som kunde. Og dette er hvad Lov Computer Interaktion handler om: Nemt gennem godt samspil.
"Lov Computer Interaktion" relevant for den private virksomhed såvel som den offentlige sektor. Vi anvender den internationale disciplin 'kunstig intelligens (AI) og lov' og dens værktøjskasse. Bevidsthed om jeres regler og især dem på læring er nødvendig for at anvende AI. Der eksisterer mange forskellige regeltyper, som kan påvirke jeres forretninger. Det omfatter lige fra egentlig lovgivning for hele samfundet til praksisser, politikker, sædvane og skikke. Vi kategoriserer reglerne efter jeres indflydelse på deres udformning, dvs. helt, delvist eller ingen (begrænset) indflydelse. - Især de regler, I selv kontrollerer, er vigtige for produktivitet og kundetilfredshed.
En veldefineret og klar regel må ikke forveksles med, at reglen skal være enkel eller regelforenklende. Enkle regler og regelforenkling, som ofte er et politisk krav, er efter vores mening uforeneligt med en velfærdstat i en tid præget af kunstig intelligens (AI). Vi har som mål, at borgere, ansatte og virksomheder skal opleve initiativerne samlet set som bidragende til at gøre det nemmere og bedre, herunder også at være retfærdige. Det forudsætter dog mange gange, at reglerne er komplekse kombineret med at være veldefinerede og klare. Digitaliseringens største fortjeneste er, at den faktisk kan håndtere meget komplekse regler og det skal efter vores mening udnyttes. - Ikke mindst af hensyn til at holde de offentlige budgetter nede.
Lov Computer Interaktion fokuserer på jeres regler, da det kan være afgørende for succes i dag. Standardløsninger til kunstig intelligens kan hjælpe med at omdanne jeres virksomhed. For at høste det fulde potentiale for forbedring er det nødvendigt at have kontrol over jeres forretningsregler.
God "lov computer interaktion" opnås, når jeres programmer spiller godt sammen med jeres regler. Computerprogrammerne skal designes til at tage højde for jeres virksomhedsregler. Vores mål er at gøre det smart! Vi tilbyder råd om udformning af regler, der interagerer godt med IT og hermed øger jeres virksomheds konkurrenceevne og samfundets velstand og velfærd. Vi arbejder tæt på IT og omdannelsen af ​​jeres forretningsregler til prototyper og algoritmer sammen med jer. Målet er at opnå en effektiv interaktion mellem it-teknologi og regler tilpasset jeres forretning.

Tools

Vores approach er at betragte jer som virksomhed eller offentlig myndighed som et sæt af regler, der skaber og kontrollerer jeres forretning og i høj grad determinerer digitalisering af jeres virksomhed
Vi arbejder med værktøjer fra den internationale disciplin  " Artificial intelligence and law " . Forslag til et eventuelt fremtidigt design af jeres forretning vil bygge herpå
Vores approach til at styrke AI og digitalisering i jeres virksomhed drejer sig om regler i jeres forretning, deres digitalisering..hvornår, hvordan..og vi starter med en simpel formel
Vi supplerer med værktøjer fra disciplinen "human computer interaction" (HCI) til at sikre at jeres regler er tilpasset til jeres (data på) kunders krav og behov
House

Kontakt

Promotion: Nyt appoach - prøv det

Vi er startet i 2017 og specialiseret i "artificial intelligence (AI) and law". Vores appoach kan bruges såvel inden for det offentlige som private virksomheder.
Vi arbejder i grænselandet mellem IT og forretningen og slutproduktet for rådgivningen aftales fra sag til sag og kan have form som rapport eller egentlige digitale prototyper. Vi tilbyder også projektledelse inden for vores område. Vi mener, at det er afgørende for høj konkurrenveevne og stærk velfærd at have indsigt og kontrol over kode - livsnerven for jeres virksomhed såvel som velfærdsstaten. Derfor lægger vi vægt på at få inddraget digitale prototyper og gerne som led i det tidlige design af løsningerne.
"Lov Computer Interaktion" er grundlagt af Ulla Lund. Hun har en baggrund fra Finansministeriet i Danmark som senior adviser og leder af "AnalyseEnheden" med ansvar for udviklingsprojekter og politiske design. Hun har arbejdet som forsker inden for disciplinen "artificial intelligence and law" i en dansk kontext. Hendes uddannelse inkluderer en mastergrad fra Statskundskab fra Københavns Universitet og er herudover uddannet som IT-ingeniør fra DTU.